MATRICULACIÓN POSTGRADO

2018 - 2022

PARTE 1 MATRICULACIÓN POSTGRADO UMSA
PARTE 2 MATRICULACIÓN POSTGRADO POR UNIDAD ACADÉMICA
PARTE 3 MATRICULACIÓN POSTGRADO POR GRADO
PARTE 4 TITULADOS POSTGRADO
PARTE 5 MATRICULACION DIPLOMADOS UMSA
PARTE 6 DIPLOMADOS POR UNIDAD ACADÉMICA
PARTE 7 DIPLOMADOS CONCLUIDOS